Create Story
4 months ago

פרויקט לדוגמה: השיפוץ של בית ספר הירדן בשכונת התקווה

תהליך העיצוב מחדש של החללים הפנימיים בבית הספר ממחיש שבתי ספר יכולים וצריכים להיות הרבה יותר מזמינים מבחינה יצירתית

0
4 months ago

פרויקט לדוגמה: השיפוץ של בית ספר הירדן בשכונת התקווה

תהליך העיצוב מחדש של החללים הפנימיים בבית הספר ממחיש שבתי ספר יכולים וצריכים להיות הרבה יותר מזמינים מבחינה יצירתית

0
2 months ago

מהו הלם תוכן ולמה הוא אמור להטריד כל משתמש תוכן

יותר מ-90% אחוז מהתכנים שמופצים ברשתות לא נחשפים כלל ולכן אינם אפקטיבים. זה לא אומר שתוכן ככלל "לא עובד" ויש מה לעשות

0